กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น Archive

ชนิดกระดาษลูกฟูก

     ชนิดกระดาษลูกฟูก ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและเป็นที่นิยมนำมาใช้งานกันในปัจจุบัน ที่เห็นกันอยู่ทั่วๆไป