กระดาษผิวกล่อง Archive

กระดาษผิวกล่อง

     สำหรับกระดาษแผ่นเรียบที่ใช้ทำผิวกล่องหรือลังลูกฟูก ก็มีการแบ่งเกรดตามคุณภาพของกระดาษซึ่งแต่ละ