ฉลากฟิล์มหด


รับผลิต ฉลากฟิล์มหด, ฉลาก shrink film สำหรับติดผลิตภัณฑ์ทุกชนิด

ฉลากฟิล์มหดพีวีซี ทำมาจาก Polyvinyl Chloride มีคุณสมบัติเด่นก็คือ มีความโปร่งใส เมื่อใช้ปิดทับผลิตภัณฑ์ก็ไม่ทำให้บดบังตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ถูกปิดทับอยู่ ฟิล์มชนิดนี้มีชื่อเรียกกันในท้องตลาดอีกชื่อหนึ่งว่า Shrink Film ก็เป็นการเรียกตามลักษณะของตัวฟิล์มในการนำไปใช้งาน กล่าวคือ เมื่อนำ Shrink Film ไปใช้งานก็จำเป็นจะต้องใช้ความร้อนเป็นตัวการทำให้ฟิล์มเกิดปฏิกิริยาหรือเกิดการหดตัวเข้ากับรูปทรงของวัตถุหรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการห่อหุ้มนั้นๆ การนำฟิล์มหดมาทำฉลากหุ้มผลิตภัณฑ์ ด้วยคุณสมบัติความใสของฟิล์มยังสามารถพิมพ์ข้อความ ตราสัญลักษณ์หรือโลโก้ต่างๆด้วยสีสันที่สวยงามลงไปที่ผิวของฟิล์มได้ ซึ่งจะดีกว่าการใช้กระดาษหรือสติ๊กเกอร์ในการทำฉลากติดผลิตภัณฑ์ ข้อดีของการทำฉลากติดผลิตภัณฑ์ด้วยฟิล์มหดนี้ก็คือ ตัวฉลากที่ได้จะมีน้ำหนักเบา มีสีสันสวยงาม ไม่ขาดง่าย มีความเหนียวทนทานและทนต่อการเปียกชื้น ไม่หลุดลอกออกก่อนที่สินค้าจะไปถึงมือลูกค้า ทำให้ยังคงรูปลักษณ์ที่สวยงามโดดเด่นละยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์สินค้าได้เป็นอย่างดี