บรรจุภัณฑ์

ผลิตและจำหน่าย บรรจุภัณฑ์ กล่องบรรจุภัณฑ์ ทุกชนิดเช่น กล่องกระดาษลูกฟูก, กล่องไดคัท, ฟิล์มห่อสินค้า, ชริ้งฟิล์ม, ฟิล์มยืด, ฟิล์ม์หด

Showing all 3 results