ชนิดกระดาษลูกฟูก

     ชนิดกระดาษลูกฟูก ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและเป็นที่นิยมนำมาใช้งานกันในปัจจุบัน ที่เห็นกันอยู่ทั่วๆไป