ลอนกระดาษลูกฟูก

การจำแนกประเภทลอนกระดาษลูกฟูก      ประเภทลอนกระดาษลูกฟูก ที่นิยมนำมาประกอบเป็นกล่องบรรจุภัณฑ์ในปัจจุบัน

กระดาษผิวกล่อง

     สำหรับกระดาษแผ่นเรียบที่ใช้ทำผิวกล่องหรือลังลูกฟูก ก็มีการแบ่งเกรดตามคุณภาพของกระดาษซึ่งแต่ละ